Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

        Prowadzimy działalność brokerską polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo od klienta. Usługi brokera dla klienta są bezpłatne: brokerzy otrzymują  zwyczajowo wynagrodzenie od towarzystw ubezpieczeniowych w formie kurtażu brokerskiego i nie obciążają one klienta. Usługi bezpłatne: analiza ryzyka, przygotowanie ofert, rekomendacja brokerska.

        Regulacje prawne obecnie obowiązujące w Polsce dopuszczają możliwość wynagradzania brokera także przez klientów: kwestia oczekiwań i potrzeb klienta.

        Poniżej załączamy wzór pełnomocnictwa do wypełnienia przez klienta. Pełnomocnictwo można modyfikować w zależności od potrzeb  i oczekiwań klienta.