Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Unikalna oferta ubezpieczeń, PPK, IKE, IKZE

Witamy na stronie małej kancelarii brokerskiej, która buduje przewagę konkurencyjną w oparciu o trud zdobycia najlepszej oferty dla klienta, dzięki współpracy  ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym z zagranicznymi oddziałami towarzystw ubezpieczeniowych i wykonaniu ogromnej pracy, której celem jest obniżenie składki nawet do 60 % w stosunku do oferty standardowej (ubezpieczenia majątkowe: nieruchomości i OC) oraz umiejętności legalnego ubezpieczenia osób indywidualnych po poważnych zachorowaniach, np. w cukrzycy czy po chorobach nowotworowych.

Lorem

 

 

 

Dla kogo chcemy pracować!

Serdecznie zapraszamy klientów indywidualnych, jednostki budżetowe czy klientów korporacyjnych (zwłaszcza przy wyborze PPK) do skorzystania z naszych usług. Jako broker ubezpieczeniowy pośredniczymy w zawieraniu ubezpieczeń wszystkich rodzajów.  Posiadamy zezwolenie udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego nr 2192/15 i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera. Pracujemy dla naszego klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do szukania ofert ubezpieczenia.   Dla naszego Klienta znajdziemy najlepszą ofertę ubezpieczeniową dostępną w Polsce, ponieważ współpracujemy z prawie  wszystkimi towarzystwami  ubezpieczeniowymi, także tymi , które stawiają wymagania brokerom.  

        Naszym klientom przedstawiamy oferty na  wszystkie typy ubezpieczeń: życiowych  indywidualnych i grupowych, inwestycyjnych oraz majątkowych: ubezpieczenia majątku firm i samochodów, OC zawodowych i wielu innych,   a gdy zdarzy się szkoda, pomagamy bezpłatnie  w uzyskaniu odszkodowania.  Ze względu na specyfikę pracy zapraszamy do naszej kancelarii najlepiej 14 dni przed końcem  aktualnej polisy lub planowanym zakupem  ubezpieczenia.

          Zwracamy szczególną uwagę na jakość obsługi  naszych klientów poprzez  przedstawienie mu wszystkich aktualnych  ofert dostępnych w Polsce i zarekomendowaniu jednej najlepszej.

        Nasza kancelaria jest jedną z nielicznych specjalizujących się w ubezpieczeniach życiowych z funduszami inwestycyjnymi.

        Nasze doświadczenie zawodowe sięga roku 1998 (rynki finansowe) oraz roku 2008 (rynek ubezpieczeń). Jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy pracujemy od 2015 roku, ponieważ w tym roku otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej (tutaj skan zezwolenia nr 2192/15) po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed  Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (tutaj skan zdanego egzaminu).

        Należymy do organizacji zawodowej zrzeszającej brokerów: Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych "Polbrokers" i przestrzegamy Kodeksu Etyki tego stowarzyszenia.

        Jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

 
 

Lorem 

MISJA: Zapewnienie najwyższej jakości usługi  ubezpieczeniowej poprzez wnikliwą analizę potrzeb klienta  i ich zaspokojenie przez proponowanie produktów z najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej   w akceptowalnej dla klienta składce dzięki współpracy ze wszystkimi podmiotami rynku   ubezpieczeniowego.