Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa FINERIA Broker Ubezpieczeniowy Agnieszka Podsiadła, informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuje, że:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa FINERIA Broker Ubezpieczeniowy Agnieszka Podsiadła z siedzibą:  ul. Brzeźna 3 lokal 100, 90-303 Łódź.Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@fineria.pl, tel. 42 634 09 99.

II. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych, w sprawie danych osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu: 604 441 999 lub adresem e-mail: kontakt@fineria.pl.

III.Cele i podstawy przetwarzania

1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów posiadanych przez Kancelarię (np. pełnomocnictwo).

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania wyżej wymienionych obowiązków lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

V. Odbiorcy danych

VI. Prawo do sprzeciwu

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

c) prawo usunięcia,  ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 W każdym momencie ma Pani /Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych