Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

        Broker ubezpieczeniowy  to nie to samo co agent ubezpieczeniowy. Różnic jest dużo: broker ubezpieczeniowy reprezentuje interes klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w oparciu o udzielone pełnomocnictwo od klienta, a agent pracuje na rzecz i w imieniu  towarzystw ubezpieczeniowych.

        Broker jako pełnomocnik klienta poszukuje ofert dla klienta, co daje klientowi możliwość otrzymania bardzo wielu ofert i pomocy brokera w wybraniu najlepszej dzięki  otrzymanej  od brokera rekomendacji.  Działalność brokera podlega ustawowej regulacji, gdzie szczególne miejsce zajmują 2 ustawy: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017  o dystrybucji ubezpieczeń i Ustawa  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wynagrodzenie brokera  nie obciąża klienta, a zwyczajowo jest wypłacane przez wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń.