Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W Polsce dostępna jest ogromna ilość ubezpieczeń: oferują je różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Najogólniej można je podzielić na ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, mając na uwadze podział ryzyka wg działów, grup i rodzajów ubezpieczeń,  wyróżniamy:

- ubezpieczenia na życie : dział I

-  oraz  pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe: dział II

Dla naszego klienta znajdziemy najlepszą ofertę, nawet nietypową  oraz doradzimy jak dobrać ubezpieczenie do innego produktu, np. kredytu hipotecznego.  Przedstawimy także aktualne rozwiązania, a cieszące się dużą popularnością wśród klientów.   Jeżeli nasz klient  szuka:

DZIAŁ I - Ubezpieczenia na życie

Podział ryzyka według grup ubezpieczeń

Grupa 1. Ubezpieczenia na życie
Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe
Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4,

to zapraszamy do naszego biura lub kontaktu telefonicznego (tel. 604 441 999).